HARTvrouwen


HARTvrouwen: Ervaringsdeskundigen met het HART op de juiste plek!
· “It takes one, to know one”, ervaringsdeskundige HARTvrouwen weten als de beste welke inzichten, stappen en inspiratie tot bevrijding leiden. Complexiteit naar eenvoud terugbrengen.

· Zij sporen aan en inspireren om de eigen diepste overtuigingen over de werkelijkheid te onderzoeken vanuit een holistisch perspectief op Leven, Mensheid en Menszijn.

· Door een ander te willen veranderen, wijzen het ‘zijn’ van de ander af. Bewust of onbewust gaat de ander daar tegen in verzet. “What you resist, persists”. Transformatie komt van binnenuit, door eerst zelf te veranderen. Een vernieuwde perceptie zorgt voor het zien van een andere mogelijke werkelijkheid. Want ZIJN begint bij ZIEN.

· Ervaring met conflict en toxisch gedrag gebruiken als intense leermomenten, versus falen! HARTvrouwen hebben ontdekt welke waarde hartsintegriteit heeft in het doen-, denken- en laten in relatie tot het dagelijkse leven. Hun ervaringen staan gelijk aan het gaatje waar de vlinder doorheen moest worstelen om te kunnen gaan vliegen (zie filmpje).

HARTvrouwen hebben de rups in zichzelf getranscendeerd, om daarna – als vlinder – anderen te inspireren tot een gelijkwaardig proces van bevrijding.

Direct afspraak maken of advies? 06 87501177